<h1>Bestuur IJsclub Hoorn</h1>

Bestuur IJsclub Hoorn

IJsclub Hoorn is een ijsvereniging met schaatsplezier voorop! Op de achtergrond verzorgt het bestuur dat alle leden, van jong tot oud, op ijsbaan De Westfries in Hoorn kunnen trainen of schaatslessen kunnen volgen. |

Vacature:
Wil je penningmeester of secretaris worden en ons achter de schermen helpen met opstellen en uitvoeren van beleid, werving van sponsoren en donateurs, werven en begeleiden van vrijwilligers, financiële administratie. Bekijk de vacature online  of neem dan contact op met onze voorzitter! voorzitter@ijsclubhoorn.nl (Rene Zijlstra)

Bekijk de vacatures
bestuur ijsclub hoorn

<h2>Vereniging bestuur</h2>
Het bestuur van de vereniging bestaat momenteel uit de navolgende personen:

Voorzitter
Rene Zijlstra
Voorzitter@ijsclubhoorn.nl

Secretaris

secretariaat@ijsclubhoorn.nl

Penningmeester

penningmeester@ijsclubhoorn.nl

Leden bestuur
Wouter Blanken
06 27 07 22 20

Ledenadministratie
ledenadministratie@ijsclubhoorn.nl

Jeugdcommissie
Coördinator jeugdschaatsen (vrijdag)
jeugd@ijsclubhoorn.nl

Toerschaats commissie
Coördinator toerschaatsen
toerschaatsen@ijsclubhoorn.nl

Privacy
René Zijlstra
Privacycoördinator
privacycoordinator@ijsclubhoorn.nl

Laatste nieuws
De contributies is afgelopen jaar niet verhoogd voor het seizoen 202 / 2020 zijn deze als volgt:
Jeugd          € 8,95 (tot 18 jaar peildatum 1 juli)
Volwassen € 11,50

De contributie moet voor 15 februari zijn voldaan

Vacature:
Penningmeester
– Secretaris
– Coördinator toerschaatsen
Interesse neem dan contact op met onze voorzitter! voorzitter@ijsclubhoorn.nl (Rene Zijlstra)

Jaarverslag