Historie
Na de opheffing werd in 1940 de IJsclub Hoorn IJsvermaak opgericht. Deze werd echter ten gevolge van de oorlog weer opgeheven. Na de oorlog werd in 1947 de ijsclub weer voortgezet. Als gevolg van het opheffen van de natuurijsbaan en bestuursproblemen werd deze wederom in 1991 opgeheven. Sindsdien had Hoorn geen natuur landijsbaan en geen ijsclub meer. Hierdoor waren veel schaatsers uit Hoorn lid van een ijsclub in de omgeving. In 1997 kwam er extra ruimte vrij voor jeugdschaatslessen op de natuurijsbaan in Alkmaar waardoor er ook voor Hoorn plaatsen beschikbaar kwamen. Deze ruimte is toen door activiteiten van vrijwilligers uit Hoorn en omliggende dorpen voor het district Hoorn ingevuld. Om hier een jaarlijks terugkerende mogelijkheid van te maken was het noodzakelijk dat er een clubstructuur kwam. Ouders van jeugdschaatsers en andere vrijwilligers kwamen destijds bij de Egel Banden in Hoorn bijeen en besloten tot het oprichting van een ijsclub in Hoorn. Op 15 mei 1998 werd bij notaris Jellema in Hoorn de oprichting officieel een feit.