Coronaprotocol Jeugd & Toerschaatsen

In eendrachtige samenwerking met Optisport en de BVH is de afgelopen
weken gewerkt aan eenduidige Corona-protocollen voor de uren waarop BVH (IJsclub Hoorn) het ijs huurt.

Laatste update lees het hier

Coronaprotocol voor Jeugdschaatsen en Toerschaatsen op vrijdag en
zaterdag op kunstijsbaan de Westfries in Hoorn
V1 20-09-2020

Voor u ligt het protocol dat geldt voor de Jeugd- en Toerschaatsactiviteiten van de Baanvereniging Hoorn (BVH) om de verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen en te voldoen aan de verordeningen daartoe van de gemeente en de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord.

Het omvat alle activiteiten en bewegingen vanaf het moment van het betreden van het ijsbaanterrein tot en met het verlaten ervan.

Dit protocol kan gedurende het seizoen aangepast worden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Uitgangspunten is dat toezicht op en de uitvoering van de maatregelen in eerste instantie wordt uitgevoerd door de ijsclubs zelf. Iedere club die op enig uur actief op de Jeugdschaats- en of Toerschaatsuren houdt zelf toezicht op de juiste uitvoering en naleving van de Corona-maatregelen.

Algemene maatregelen:

  • 1) Kom niet naar de ijsbaan als je klachten hebt en of je getest bent en de uitslag nog niet bekend is.
  • 2) Verlaat het ijsbaanterrein als je op het ijsbaanterrein klachten krijgt.
  • 3) Pas de hygiëne-maatregelen toe
  • 4) Houdt anderhalve meter afstand wanneer je je niet op het ijs bevindt.

Specifieke maatregelen:
Naast de algemene maatregelen geldt:
Voor Jeugdschaatsers (<= 12 jaar) geldt: Voor jeugdschaatsers gelden geen beperkingen behalve dat je niet maar de ijsbaan komt als je de genoemde Corona-klachten hebt en de ijsbaan verlaat als je ter plekke klachten krijgt. Je ouders hebben geen toegang tot de ijsbaan.
Voor begeleiders van het Jeugdschaatsen < 18 jaar geldt: Voor deze groep gelden geen beperkingen behalve dat je niet maar de ijsbaan komt als je de genoemde Corona-klachten hebt en de ijsbaan verlaat als je ter plekke klachten krijgt.

Voor begeleiders bij het Jeugdschaatsen >= 18 jaar geldt: Op het ijs gelden geen beperkingen. Voorafgaande aan de schaatsles houd je je de Corona-maatregelen inclusief de anderhalve meter afstand tot andere volwassen in acht.

Voor Verlengde Jeugdschaatsers geldt: Op het ijs gelden geen beperkingen. Voorafgaande aan de schaatstraining/-les houd je je de Corona-maatregelen. T.o.v. leeftijdsgenoten hoef je
geen anderhalve meter afstand te houden, wel tot volwassenen.


Voor Toerschaatsers geldt: Op het ijs gelden geen beperkingen. Voorafgaande aan de schaatstraining/-les houd je je de Corona maatregelen. Daar houd je je aan de anderhalve meter afstand regel, behalve bin personen die tot hetzelfde huishouden behoren.

Gescheiden verkeersstromen:
Op het ijsbaanterrein (vanaf de toegangspoort) werken we met gescheiden verkeersstromen die de schaatsers van de afwisselende uren van elkaar scheidt en anderzijds aankomende en vertrekkende schaatsers op het terrein fysiek van elkaar scheidt. De scheiding is aangegeven
door middel van strepen/markeringen, hekken en borden en vooraf te raadplegen op onderstaande plattegrond. De te gebruiken in- en uitgang van het ijsbaangebouw wordt voor ieder uur apart vastgesteld.

Aangepaste op- en afstap van het ijs.
Bij het jeugdschaatsen gebruiken we ook op zaterdag alternerend de opstap vanaf de buitenzijde en de binnenzijde van de ijsbaan. Opstap via het middenterrein betekent ook onderbinden op het middenterrein.

Maandag Opstap en onderbinden Toerschaatsen 21:00-22:15 Buitenkant
Vrijdag 1e uur Jeugdschaatsen (ijsclub Volendam) 16:45-17:45 Buitenkant
Vrijdag 2e uur Jeugdschaatsen 17:45-18:45 Middenterrein
Vrijdag Toerschaatsen 19:00-20:00 Buitenkant
Zaterdag 1e uur Jeugdschaatsen 07:55-08:55 Buitenkant
Zaterdag 2e uur Jeugdschaatsen 08:55-09:55 Middenterrein
Zaterdag  3e uur Jeugdschaatsen 09:55-10:55 Buitenkant

Toegang tot het ijsbaangebouw:
De toegang tot het ijsbaangebouw is voor alle groepen en uren dezelfde, te weten via de derde schuifdeur en de gebruikelijke poort bij de kassa van de ijsbaan. Afhankelijk van de voor dat uur geldende Opstap worden schaatsers rechtsaf geleid richting de tunnel naar het middenterrein of linksaf richting de banken en kleedkamers aan de buitenzijde.

Het verlaten van de ijsbaan:
Clubs, schaatsers op uren die via het middenterrein het ijs betreden en verlaten gebruiken de gebruikelijke uitgang van het ijsbaangebouw via de tussendeur en de eerste schuifdeur en houden dan links aan richting het parkeerterrein.

Clubs en schaatsers die aan de buitenzijde van de 400-meterbaan het ijs betreden verlaten het gebouw via de uitgang in de open kleedruimte naast de schaatswinkel en of de uitgang naast het kantoor van de ijsmeesters.

Begeleiders per ijsclub tijdens Jeugdschaatsuren:
Afhankelijk van het aantal deelnemers per club mogen clubs, naast de gebruikelijke trainers en begeleiders op het ijs een aantal extra begeleiders toelaten die, met inachtneming van de algemene maatregelen, de ijsclub en het jeugdschaatsers assisteren terwijl zijzelf niet op het
ijs zijn. Denk daarbij aan het begeleiden van nieuwe kinderen bij de entree van de ijsbaan, het onderbinden en algemene assistentie tijdens de schaatsles. De contactgegevens van deze begeleiders dienen door de ijsclub aangeleverd te worden.

Geen toerschouwers en publiek, geen ouders op het ijsbaanterrein:
Het ijsbaanterrein is alleen toegankelijk voor schaatsers en/of hun trainers en door de ijsclub
aangewezen begeleiders. Ouders / niet-schaatsers mogen de schaatsers wel afleveren bij de
ijsbaaningang maar zijn niet welkom op de ijsbaan.

Restaurant, Kluuncafé:
Niet-schaatsers, zoals ouders en begeleiders hebben geen toegang op de ijsbaan, er kan gewacht worden op de parkeerplaats, buiten of in het Kluuncafé.

Toegang tot het Kluuncafé
is ook de derde schuifdeur en dan gelijk rechtsaf naar de ingang van het Kluuncafé. Daar dient men zich te registreren conform Coronaprotocol Horeca (valt onder verantwoordelijkheid Optisport). Het verlaten van het Kluuncafé gaat door de reguliere uitgang van de baan en door de eerste schuifdeur naar buiten. Ouders mogen niet blijven hangen in de ruimte tussen de uitgang van het Kluuncafé en de uitgang van de ijsbaan. In
het Kluuncafé is beperkte ruimte. Vol is vol.

Schaatshuur, schaatswinkel:
Schaatsers die schaatsen willen huren bij de schaatswinkel dienen dit zonder hun ouders te kunnen regelen of via een aangewezen begeleider van de ijsclub. Om de verkeersstromen uit elkaar te houden dienen de clubs die via het middenterrein het ijs betreden de winkel via de
buitenzijde van het gebouw te bezoeken.

Onderbinden:
De ruimte op de banken en in de kleedkamer is beperkt. Bindt je schaatsen onder en maak indien nodig ruimte voor iemand anders die dat ook wil doen. Voor toerschaatsers geldt daarnaast dat je anderhalve meter ruimte tot elkaar houdt.

Plattegrond

Plattegrond